Arbetsmiljö

SYN verkar för en god arbetsmiljö inom skogsbruket och initierar partsgemensamma verktyg och material inom området.

Prevent, parternas gemensamma arbetsmiljöorganisation, är en naturlig samarbetspartner i arbetet. Under senare år har flertalet material tagits fram, däribland webbutbildningen Säkert skogsarbete, checklistor för skyddsrond samt en bilderbok som förenklar kommunikationen exempelvis när man inte talar samma språk.