Arbetsmiljö

SYN verkar för en god arbetsmiljö inom skogsbruket och initierar partsgemensamma verktyg och material inom området.

Prevent, parternas gemensamma arbetsmiljöorganisation, är en naturlig samarbetspartner i arbetet. Under senare år har flertalet material tagits fram, däribland webbutbildningen Säkert skogsarbete, en App för riskbedömning inför arbete vid ny trakt, checklistor för skyddsrond samt en bilderbok som förenklar kommunikationen exempelvis när man inte talar samma språk.