Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN) är ett partssammansatt samarbetsorgan som verkar för en bättre arbetsmiljö, främjar kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom det praktiska skogsbruket.

SYN ska vara sammanhållande i arbetsmarknads- och yrkesrelaterade frågor för de anslutna organisationerna, där vi gagnas av att agera gemensamt.

VERKSAMHET

Parternas mål med SYN är att verka för säkrad försörjning av efterfrågad kompetens och förbättrad arbetsmiljö som leder till långsiktigt ökad produktivitet i skogsbruket.
SYN håller löpande kontakt med organisationer och myndigheter, bevakar utvecklingen inom arbetsområdet och avger remissyttranden. En viktig uppgift är att främja kontakterna mellan arbetsliv och skola samt att medverka till att yrkeskunnig arbetskraft utbildas och fortbildas.

Gröna arbetsgivare
GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
Ledarna Sveriges chefsorganisation
LRF Skogssägarna
SE Skogsentreprenörerna

SYN-kurser

SYN-kurser är till för dig som vill hålla dig aktuell för arbete inom skogsbruket. Kurserna ska verka för säkrad försörjning av efterfrågad kompetens och förbättrad arbetsmiljö som leder till långsiktigt ökad produktivitet i skogsbruket.

SSV - Svensk skogsvalidering

Svensk Skogsvalidering syftar till att bedöma och intyga en medarbetares kunskaper och färdigheter kopplat till vilka krav som ställs på kompetensen inom ett yrke eller yrkesområde.

Arbetsmiljö

SYN verkar för en god arbetsmiljö inom skogsbruket och initierar partsgemensamma verktyg och material inom området.

Aktuellt inom kompetensförsörjning

Att påverka, bevaka och delta i arbetet med att göra yrkesutbildningen anpassad till branschens behov är högprioriterat. SYN har även initierat en kartläggning av jämställdhetsarbetet inom skogsbruket.

WEBBUTBILDNINGAR

Förutom SYN kurserna har SYN medverkat i framtagandet av nedanstående webbutbildningar. Webbutbildningarna tillhandahålls kostnadsfritt via nedan länkar:

Använd koden 373974
för att registrera dig.

Använd koden 197711 för att registrera dig.

Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN) vit logo

SYN är ett samarbetsorgan som främjar en positiv utveckling inom
praktisk yrkesutbildning och arbetsmiljö inom skogsbruket.

Kontakt

Skogsbrukets yrkesnämnd
c/o Gröna arbetsgivare

Besöksadress: Storgatan 19
Adress: Box 55525
102 04 Stockholm

Organisationsnummer:
802517-2936

SYN-Kurser, Kvalitetssamordnare
Svensk skogsvalidering, SSV
Övriga frågor om Skogsbukets Yrkesnämnd

Styrelse

GRÖNA ARBETSGIVARE

  • Matts Söderström, Mellanskog, ordf.
  • Anders Öhman, Anders Öhman Skog AB
  • Mattias Torger, Sveaskog

GS-FACKET

  • Magnus Lindberg, vice ordf.
  • Joel Snell

LEDARNA

  • Mardjan Dubois

LRF SKOGSÄGARNA

  • Elin Sunesdotter

SE SKOGSENTREPRENÖRERNA

  • Håkan Nilsson, Skogsentreprenad AB, BR Nilsson