Aktuellt inom kompetensförsörjning

Skogsbrukets framtida kompetensförsörjning är högprioriterat för SYN.

  • SYN påverkar, bevakar och deltar i arbetet med att göra
    yrkesutbildningen anpassad till branschens behov.
  • Yrkesutbildningar ska i högre grad styras av näringslivets behov och det är därför viktigt att SYN redogör för behoven till Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan.
  • Vi arbetar även för att få till stånd studievägar för vuxna som vill in i skogsbranschen men som saknar relevant utbildning. Dessa s.k. yrkesbytare hamnar idag mellan stolarna.
  • SYN bevakar och skriver remissvar på statliga utredningar som rör kompetensförsörjning inom skogsbruket.
  • Aktuellt just nu är en kartläggning av jämställdhetsarbetet inom skogsbruket och finansieras via Centralfonden. Se rapport: